Ngày: Tháng Tám 4, 2022

nguyen tac dau tu tai chinh va nhan dinh thi truong dau tu

KPI tụt hàng tháng của môi giới bất động sản là do đâu?

Trong bán hàng, kỹ năng là yếu tố rất cần thiết, có thể được dạy và tự trau dồi, nhưng bốn điểm quan trọng nhất là ý chí thành công, khách hàng tiềm năng tích cực, cam kết làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả là những đặc điểm bẩm sinh. Những đặc …

KPI tụt hàng tháng của môi giới bất động sản là do đâu? Read More »

marketing bat dong san2

Chìa khóa dẫn đến con đường thành công của môi giới bất động sản

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những “Chìa khóa dẫn đến con đường thành công của môi giới bất động sản” theo cách nói của những người hành nghề môi giới bất động sản độc lập, lâu năm tại các nước phát triển. Như một qui tắc bắt …

Chìa khóa dẫn đến con đường thành công của môi giới bất động sản Read More »